Gebruiksvoorwaarden

Deze website is uitsluitend bestemd voor gebruik voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. U bent niet gemachtigd om gelijk welke informatie, software, producten of diensten die werden bekomen op deze website te wijzigen, te kopiëren, te verdelen, te verzenden, te verspreiden, opnieuw aan te bieden, te reproduceren, te vertalen, te publiceren, af te staan onder licentie, over te dragen, te verkopen en op gelijk welke manier te hergebruiken, noch om afgeleide werken van de voornoemde elementen te creëren zonder voorafgaande geschreven toestemming van Cinebel.

Deze website kan links bevatten naar websites die worden beheerd door derden. Deze links worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden. Cinebel oefent geen enkele controle uit over voornoemde websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud of het functioneren ervan. De opname van links naar deze websites betekent niet dat Cinebel de elementen van deze sites goedkeurt en impliceert geen enkele samenwerking tussen Cinebel en de uitbaters van deze sites.

Cinebel kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele inhoudelijke of technische fouten op deze website. Mocht men onjuistheden aantreffen of bijkomende informatie willen verschaffen, kan men contact opnemen met Cinebel via dit formulier. Cinebel is ook niet verantwoordelijk voor handelingen die door bezoekers van de website ondernomen worden op basis van de verstrekte informatie op de website.

Enkele gedragsregels in verband met het posten van recensies en commentaren op cinebel.be.

Een moderator zorgt voor de correcte toepassingen van deze gedragsregels:

In verband met de filmrecensies:

- Beperk u tot één recensie per film,
- Blijf binnen de context van de gekozen film,
- Plaats geen hyperlinks of javascripts in u recensie,
- Respecteer de mening van andere bezoekers,
- Probeer al te korte recensies te vermijden (bijv: top, aanrader,...)

In verband met alle commentaren:

- Plaats geen commentaren die vallen onder de wetten op racisme, geweldpleging, revisionisme of negationisme
- Geen agressieve of gewelddadige toon hanteren
- Geen pornografie, pedofilie, obsceniteiten of heiligschennis
- Geen persoonlijke aanvallen op anderen. Je kan de argumenten bekritiseren maar niet de persoon zelf.

De moderator staat in voor de correcte toepassing van deze regels en heeft het recht uw commentaar geheel of gedeeltelijk van de site te verwijderen. De beslissingen van de moderator kunnen niet worden aangevochten. Wanneer u een bericht achterlaat kiest u ervoor de autoriteit van de moderator alsook bovenstaande regels te respecteren.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Volg Cinebel